collectieve beheersvennootschap van de producenten van audiovisuele werken
société de gestion collective des producteurs d'oeuvres audiovisuelles
Français / Nederlands
Laatste update : 22.12.2016 11:05
2015
Geïnde rechten  
€         3.678.506,23
Beheerskosten (direct + indirect)  
€            534.489,14
Bijdrage AEB financiering FOD Economie Controledienst (0.2%)  
€      7.354,02
Verdeeld aan rechthebbenden  
€        3.610.700,02
Aan rechthebbenden betaalde rechten  
€    4.312.431,89
Nog te verdelen rechten  
€        514.200,78


BAVP scrl/cvba - Rue des Chartreux / Kartuizersstraat 19, B30 - B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. +32 (0)2-643.01.30 - Fax +32 (0)2-643.01.39 - e-mail : info@bavp.be