collectieve beheersvennootschap van de producenten van audiovisuele werken
société de gestion collective des producteurs d'oeuvres audiovisuelles
Français / Nederlands
Laatste update : 20.05.2014 9:09
Downloads
Klik op de taal bij het gepaste formulier om het overeenkomstige document te openen en op te slaan. U kan de nodige documenten vervolgens afdrukken, invullen, ondertekenen en per post naar BAVP versturen. Dit informatieblad dient ingevuld te worden bij een allereerste aangifte of bij een wijziging in de gegevens van de aangever.
 1. Detailgegevens van de aangever:
  ENGELS FRANS
 2. Detailgegevens betreffende de rechten van doorgifte via kabel:
  ENGELS FRANS
 3. Detailgegevens betreffende series/episodes:
  ENGELS FRANS
 • AGICOA Conflict rules (EN)
 • Conflict info-sheet (EN)
 • Betalingen: verklarende nota (EN - FR)
De officiële talen van de groep Agicoa zijn het Engels en het Frans. Nederlandstalige aangevers kunnen naar keuze Franse of Engelse aangiften invullen.
Hoe invullen?
De volgende velden dienen absoluut te worden ingevuld opdat de aangifte door het systeem zou aanvaard worden. Het zijn de volgende:
 • Naam van de aangever
 • Taal en originele titel van het werk
 • Type en genre van het werk
 • Jaar van productie en nationaliteit van het werk
 • Duurtijd
 • Regisseur (of 1 of meerdere acteur(s))

De talen van de groep Agicoa zijn het Engels en het Frans.
Om geldig te zijn moet de aangifte van rechten getekend worden door de producent/aangever. Indien mogelijk moet de aangifte voorzien worden van de stempel van de vennootschap.

Op het bijkomende blad, moeten alle gegevens i.v.m. de identiteit van de aangever ingevuld worden.

Het is aan te raden, indien ze beschikbaar zijn, de uitzendgegevens in België en in het buitenland van het werk in bijlage mee te delen.

Op aanvraag kunnen de rechthebbenden een toegangscode krijgen tot de databasis van Agicoa via internet (TWI) zodat ze rechtstreeks de inhoud van hun repertoire kunnen nakijken.

BAVP scrl/cvba - Rue des Chartreux / Kartuizersstraat 19, B30 - B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. +32 (0)2-643.01.30 - Fax +32 (0)2-643.01.39 - e-mail : info@bavp.be