collectieve beheersvennootschap van de producenten van audiovisuele werken
société de gestion collective des producteurs d'oeuvres audiovisuelles
BAVP, collectieve beheersvennootschap van de producenten van audiovisuele werken kreeg in juni 1996 een vergunning van de Minister van Justitie om haar activiteiten van inning en verdeling van de rechten uit te oefenen die erkend zijn door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

BAVP heeft een vergunning om alle soorten rechten te beheren.

BAVP is lid en beheerder van Auvibel voor wat betreft de vergoeding op het kopiëren voor eigen gebruik.

BAVP, société de gestion collective des producteurs d'oeuvres audiovisuelles a été autorisée à exercer ses activités de perception et de répartition de droits reconnus par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins par le Ministre de la Justice en juin 1996.

BAVP est autorisée à gérer tout type de droit.

BAVP est membre et administrateur de Auvibel pour ce qui a trait au droit à rémunération pour copie privée.

Doorgaan in het nederlands >>>
Continuer en Français >>>
BAVP scrl/cvba - Rue des Chartreux / Kartuizersstraat 19, B30 - B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. +32 (0)2-643.01.30 - Fax +32 (0)2-643.01.39 - e-mail : info@bavp.be